Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla kandydatów na ekspertów jakości zastosowania CAF w JST.
Eksperci jakości zastosowania CAF są filarem procesu poświadczania jakości zastosowania CAF.

Głównym zadaniem Ekspertów CAF jest:

  • analizowanie wdrożenia CAF w zakresie procesu samooceny, działań usprawniających oraz wprowadzania przez organizację wartości TQM;
  • dostarczanie informacji zwrotnej oraz sugestii na temat mocnych stron organizacji i obszarów jej doskonalenia;
  • wzmacnianie i odnawianie entuzjazmu organizacji do pracy nad holistycznym rozwojem jakości i stosowaniem samooceny wg modelu CAF.

Jednym z celów Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF jest upowszechnianie recenzji wzajemnych i benchlearningu w europejskiej administracji publicznej. Dlatego zaleca się, by ekspertami CAF byli równorzędni pracownicy ze środowiska sektora publicznego lub osoby reprezentujące środowiska naukowe i eksperckie.

Kandydat na eksperta CAF musi spełniać następujące wymogi:

  1. wykształcenie przynajmniej na poziomie magisterskim;
  2. uczestniczenie we wdrożeniu modelu CAF lub innej metody samooceny procesów zarządzania w organizacji administracji centralnej lub samorządowej;
  3. współpraca z JST lub praca w JST w okresie ostatnich 5 lat;
  4. Ukończenie szkolenia dla ekspertów CAF (czyli tego szkolenia).

Last modified: Thursday, 12 January 2017, 10:24 AM