Cel szkolenia

Szkolenie organizowane jest po to, aby zagwarantować, że eksperci jakości zastosowania CAF wykazują się:

  • znajomością modelu CAF i jego wewnętrznych powiązań, w tym rozumienie struktury i zawartości modelu CAF, zależności pomiędzy obszarami potencjału i wyników oraz wewnątrz nich;
  • rozumieniem fundamentalnych zasad i wartości TQM – ekspert CAF musi wykazywać znajomość fundamentalnych wartości i zasad TQM oraz ich praktycznego stosowania w doskonaleniu jakości;
  • rozumieniem zasad i celów Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF jako metody benchlearningu i oceny zarządzania jakością w organizacji.

Jednym z bezpośrednich celów szkolenia jest także przygotowanie do egzaminu dla Ekspertów Jakości Zastosowania CAF organizowanego przez Koordynatora Krajowego CAF ds. JST, którego rolę pełni Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.


Ostatnia modyfikacja: sobota, 30 wrzesień 2017, 11:34