Funkcje szkolenia

Szkolenie jest krokiem niezbędnym do podjęcia przez kandydata na Eksperta Jakości Zastosowania CAF w JST, który przygotowuje się do egzaminu na eksperta.

Jest on przedostatnim z następującej serii kroków, które obejmuje proces certyfikacji ekspertów:

 1. Zgodnie z zapotrzebowaniem systemu Koordynator Krajowy CAF ds. JST ogłasza nabór ekspertów CAF do systemu poświadczania.
 2. Zgłoszenia kandydatów ocenia się pod kątem formalnym (kompletność dokumentów) oraz przedmiotowym (spełnianie podstawowych kryteriów).
 3. Zakwalifikowanych kandydatów zaprasza się na szkolenie, które może przybrać jedną z dwóch form (w zależności od potrzeb):
  • formę elektroniczną (e-learning);
  • formę tradycyjną opartą na szkoleniu, w którym wymagana będzie fizyczna obecność kandydatów.
  • Bez względu na formę szkolenia jego zakończenie uprawnia kandydata do podejścia do egzaminu na eksperta jakości zastosowania CAF.
 1. Szkolenie zakończone zostaje egzaminem z wiedzy na temat modelu CAF i systemu Poświadczania Jakości Zastosowania CAF, a także na temat uwarunkowań działania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Egzamin organizowany jest przez Koordynatora Krajowego po zakończeniu kursu e-learningu lub po zakończeniu szkolenia tradycyjnego w formie pisemnej.
 2. Ukończenie szkolenia poświadczane jest wydaniem potwierdzenia otrzymania statusu eksperta CAF. Potwierdzenie ważne jest przez dwa lata.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w JST, w rozdziale 3. – Rola ekspertów w procesie poświadczenia jakości zastosowania CAF w JST


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 12 styczeń 2017, 10:26